Bewindvoering Albra

Home     Bewindvoering     Tarieven     Aanvraag    Contact

Aanvraag

Indien u overweegt bewindvoering voor uzelf of voor iemand anders aan te vragen kunt u contact met ons opnemen. Wij maken dan een afspraak met u voor een oriënterend gesprek bij u aan huis of bij ons op kantoor. Waarbij u vrijblijvend meer informatie kunt krijgen over de dienst die u bij ons af wilt nemen, de kosten en de aanvraagprocedure. Als tijdens het oriënterend gesprek blijkt dat bewindvoering in uw situatie de juiste keuze is faciliteren wij de aanvraag naar de rechtbank.


Bij bewindvoering dient  een verzoek een hiervoor in te worden gediend bij de rechtbank. Voor het in behandeling nemen van dit verzoekschrift dient u € 79 griffierecht te betalen. In de meeste gevallen kan een tegemoetkoming in deze kosten worden verkregen op basis van de bijzondere bijstand. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt.


Aan het verzoek tot bewindvoering dient u indien van toepassing de volgende vier documenten toe te voegen:

Het aanvraag formulier

Een akkoordverklaring van uw familielid *.

Een kopie van uw identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort).

Indien van toepassing een medische verklaring waaruit kan worden opgemaakt dat toestand van betrokkene

    zodanig is dat bewindvoering, mentorschap of curatele noodzakelijk is.


* Indien van toepassing akkoordverklaring van uw ouder(s), broer(s), zus(sen) en of meerderjarige kind of kinderen.


De bewindvoerder zelf zal als bijlage nog een ingevulde Bereidverklaring Bewindvoerder bijvoegen.


Alvorens een bewindvoerder te benoemen toetst de rechter of het noodzakelijk is om de goederen van de rechthebbende onder bewind te stellen.

Hij doet dat tijdens een zitting in de rechtbank.

Privacy     Disclaimer