Bewindvoering Albra     Disclaimer     Privacy

Bewindvoering Albra

Tarieven

Het eerste adviesgesprek voor bewindvoering of curatele is bij ons gratis. Daarna hanteren wij de tarieven zoals die jaarlijks door het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOK) worden vastgesteld. De hieronder vermelde tarieven voor 2017 zijn incl. BTW.


Bewindvoering

Intake eenmalig € 629

Regulier per maand € 111

Bij problematische schulden per maand € 144


Curatele

Intake eenmalig € 1133

Regulier per maand € 200

Bij problematische schulden per maand € 230


Overig

Toeslag regelen PGB (per jaar) € 590

Toeslag verhuizing / ontruiming (per keer) € 393

Toeslag einde rekening en verantwoording (per keer) € 235Voor echtparen die gezamenlijk onder bewind staan geldt een toeslag van 20% op de hiervoor genoemde kosten.


In de meeste gevallen kan een tegemoetkoming in deze kosten worden verkregen op basis van de bijzondere bijstand. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt.