Bewindvoering Albra

Home     Bewindvoering     Tarieven     Aanvraag    Contact

Tarieven 2023

Het eerste adviesgesprek voor bewindvoering of curatele is bij ons gratis. Daarna hanteren wij de tarieven zoals die jaarlijks door het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOK) worden vastgesteld. De hieronder vermelde tarieven voor zijn incl. BTW.Bewindvoering

Intake eenmalig € 709,06

Regulier per maand € 125,53

Bij problematische schulden per maand € 162,44Overig

Toeslag regelen PGB (per jaar) € 664,29

Toeslag verhuizing / ontruiming (per keer) € 442,86

Toeslag einde rekening en verantwoording (per keer) € 266,20Voor echtparen die gezamenlijk onder bewind staan geldt een toeslag van 20% op de hiervoor genoemde kosten.


In de meeste gevallen kan een tegemoetkoming in deze kosten worden verkregen op basis van de bijzondere bijstand.

De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt.Privacy     Disclaimer